Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw
Stadtland, functie en ruimte

STADTLAND

Stad en land

Ruimtelijke ordening omvat het zoekproces voor de ruimtelijke inrichting van een veranderende samenleving en het maken van keuzes hoe en waar functies tot hun recht komen, vooral met het oog op lange(re) termijn ontwikkeling.                                                     

Complexiteit en interdisciplinair

Werken in het landschap en de stad betekent werken op diverse schaalniveau's, van groot naar klein en omgekeerd. Inzicht in de context, dat wil zeggen: de historie van de plek, het nu- en toekomstgerichte aspecten zoals duurzaamheid, vormt het vertrekpunt bij het herkennen van kwaliteiten en mogelijkheden. 

Goed luisteren naar de opdrachtgever en omwonenden, is vaak het halve werk. De planologie in werken, dat wil zeggen: het denken over het wat, waarom, waarmee, met wie  et cetera, vergt een interdisciplinaire aanpak. Naar gelang de opgave, wordt het team aangevuld met deskundigen uit andere vakgebieden als architectuur, ecologie, cultuurtechniek, verkeer en hydrologie.   

Langdurige samenwerking met collega's in diverse verbanden, heeft geleid tot een coöperatie van vakbekwame mensen waar beroep op kan worden gedaan en de volgende stappen gemaakt:


- onderzoek

- planning & ontwerp

- uitvoering

- beheer


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn